Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022

Αθηναϊκή Ριβιέρα: «Πράσινο φως» στον «Αστικό Περίπατο-Ποδηλατόδρομο» – Ο ρόλος των ΤΑΙΠΕΔ και Ταμείο

Τον δρόμο προς την... ωρίμαση της διαγωνιστικής διαδικασίας φαίνεται να παίρνει τμήμα ενός εμβληματικού έργου ευρύτερων στρατηγικών αναπλάσεων στην Αττική αλλά και στο παραθαλάσσιο μέτωπο της Αθήνας το οποίο μάλιστα χρηματοδοτείται και από το Ταμείο Ανάκαμψης (με συνολικό ποσό περί τα 475 εκατ. ευρώ). Ο λόγος για το έργο της ανάπλασης της «Αθηναϊκής Ριβιέρα - Αστικός Περίπατος» (του Πυλώνα «Πράσινη Μετάβαση») που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης με Δικαιούχο την Περιφέρεια Αττικής, συνολικού ύψους περίπου 25 εκατ. ευρώ.

Μια δράση που θα οδηγήσει στην αναμόρφωση παραλιακού μετώπου μήκους άνω των 13 χλμ., σε τμήματα από την Καλλιθέα έως και τη Βουλιαγμένη, με ενοποιήσεις χώρων, δημιουργία ποδηλατόδρομων και πεζόδρομων ή άλλων απαραίτητων εγκαταστάσεων. Να υπενθυμίσουμε, όπως έχει αναφέρει εδώ και μήνες το insider.gr, ότι η δράση αυτή «περνάει» και μέσα από το ΤΑΙΠΕΔ και ειδικότερα της μονάδας ωρίμασης έργων υποδομών υπό τον κ. Π. Σταμπουλίδη (PPF). Το project αυτό είχε «περάσει» στο Ταμείο με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, προς τα τέλη του 2021.

«Πράσινο φως» από την Περιφέρεια Αττικής

Προ ημερών μόλις, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, σε σχετική της συνεδρίαση αποφάσισε την «έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ΤΑΙΠΕΔ για τη διενέργεια της ωρίμανσης, της διαγωνιστικής διαδικασίας (και κάθε διαδικασίας ανάθεσης) και της παρακολούθησης της εκτέλεσης των συμβάσεων σε σχέση με το Υποέργο 3: Αθηναϊκή Ριβιέρα - 1. Αστικός Περίπατος».

Το αντικείμενο του επιλέξιμου έργου αφορά το πρώτο κομμάτι της Αθηναϊκής Ριβιέρας και ειδικότερα την ενοποίηση της αστικής ακτογραμμής του Νομού Αττικής, που εκτείνεται από το Δήμο Καλλιθέας έως το Δημαρχείο του Δήμου Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης, διασχίζοντας έξι Δήμους (Καλλιθέας, Π. Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης). Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ενιαίου δικτύου ποδηλατόδρομου και πεζόδρομου. Η παρούσα σύμβαση αφορά την εκπόνηση οριστικής μελέτης, Μελέτης Εφαρμογής καθώς και την εκτέλεση εργασιών υλοποίησης του Έργου με αντικείμενο τον «Αστικό Περίπατο» που αφορά το πρώτο κομμάτι της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Μέτωπο 13,5 χιλιομέτρων

Το εκτιμώμενο συνολικό μήκος είναι 13,5 χιλιόμετρα, έναντι των αρχικών περίπου 22 χιλιομέτρων, τα οποία αναφέρονταν στο δελτίο του έργου. Συγκεκριμένα, η διαφορά αυτή σε σχέση με την αρχική κατά προσέγγιση χιλιομετρική εκτίμηση προκύπτει από τα εξής σημεία:

α) Το τμήμα από το λιμάνι του Πειραιά έως το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), μήκους περίπου 4 χλμ., θα υλοποιηθεί ως ξεχωριστό έργο κατασκευής ποδηλατοδρόμου – πεζοδρόμου, από τον Δήμο Πειραιά.

β) Το τμήμα από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) έως τα Ολυμπιακά Ακίνητα, μήκους περίπου 1,5 χιλιομέτρου, θα υλοποιηθεί ως μέρος του έργου της ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου, με αναθέτουσα αρχή την Περιφέρεια Αττικής.

γ) Το τμήμα που διέρχεται από τη Μαρίνα Αλίμου και συγκεκριμένα 1 χιλιομέτρο ποδηλατοδρόμου – πεζοδρόμου εντάσσεται στις υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου της από 2020 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ και του ΤΑΙΠΕΔ, του Ελληνικού Δημοσίου, της ΕΤΑΔ και του παραχωρησιούχου «ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», σύμφωνα και με την έγκριση του γενικού σχεδιασμού της Μαρίνας Αλίμου (από 13.08.2018 π.δ. - ΑΑΠ 172).

δ) Τμήμα του έργου, μήκους 800 μ. διέρχεται εντός των ακινήτων της επένδυσης του Ελληνικού. Στην παρούσα, δε, φάση διερευνάται ο τρόπος και ο φορέας υλοποίησης του εν λόγω τμήματος.

ε) Τμήμα που διέρχεται από τον Δήμο Γλυφάδας, μήκους περίπου 2 χλμ., υλοποιείται ως μέρος του ξεχωριστού έργου με τίτλο «Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Γλυφάδας», με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Γλυφάδας.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω αναφορές στα σημεία διέλευσης του έργου είναι ενδεικτικές και θα οριστικοποιηθούν κατόπιν της ολοκλήρωσης της προμελέτης του έργου.

Στόχος του έργου

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός αναβαθμισμένου ελεύθερου δημόσιου χώρου, που αποδίδεται στους πεζούς και τους ποδηλάτες όλου του λεκανοπεδίου της Αττικής. Η παρέμβαση στοχεύει στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος μέσω της αναβάθμισης της ποιότητας του αστικού χώρου και της προσέλκυσης νέων λειτουργιών οικονομικών δραστηριοτήτων, έχοντας ταυτόχρονα θετικό αντίκτυπο στο φυσικό περιβάλλον των αστικών κέντρων, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και επιτυγχάνοντας σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας που θα οδηγήσει σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Προϋπολογισμός, χρονοδιάγραμμα και ΤΑΙΠΕΔ

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 24.713.200 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας). Δικαιούχος του έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής. Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η άσκηση από το Ταμείο των Αρμοδιοτήτων για την ωρίμανση του Επιλέξιμου Έργου, τη διενέργεια της διαδικασίας ανάθεσης του Επιλέξιμου Έργου, στο όνομα και για λογαριασμό του Δικαιούχου, σε ανάδοχο οικονομικό φορέα που θα επιλεγεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία καθώς και για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ Δικαιούχου και αναδόχου για την υλοποίηση του Επιλέξιμου Έργου.

Στο Τεχνικό Δελτίο Έργου περιλαμβάνονται τα εξής επιμέρους έργα: α) Α/Α Σύμβασης 1 : Τεχνική Βοήθεια–Προμελέτη – Τεύχη Δημοπράτησης β) Α/Α Σύμβασης 2 : Μελέτη & Κατασκευή Τεχνικού Έργου γ) Α/Α Σύμβασης 3: Τεχνική Βοήθεια – Λειτουργικά Έξοδα Ταμείου δ) Α/Α Σύμβασης 4: Τεχνική Βοήθεια – Δαπάνες συμβούλων. Το συνολικό κόστος των Αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στο Ταμείο σε σχέση με το Επιλέξιμο Έργο, καλύπτεται πλήρως από τον Δικαιούχο και ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ (496.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Όπως σημειώνεται, το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. διαθέτει την αναγκαία εμπειρία και τεχνογνωσία για την ανάθεση σε αυτό αρμοδιοτήτων που αφορούν την ωρίμανση, τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών (και κάθε διαδικασίας ανάθεσης) και την παρακολούθηση της εκτέλεσης συμβάσεων μεγάλων και 3 πολύπλοκων έργων έχει, δε, εκ του παραπάνω θεσμικού πλαισίου τη σχετική αρμοδιότητα και σκοπό. Βάσει του θεσμικού του πλαισίου είναι σε θέση να ασκήσει τις Αρμοδιότητες, σε συνεργασία με συμβούλους, το γενικό συντονισμό των οποίων θα έχει το Ταμείο, με στόχο την κατά το δυνατόν ταχύτερη ωρίμανση του Έργου, τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών (και κάθε διαδικασίας ανάθεσης) στο όνομα και για λογαριασμό του Δικαιούχου για την ανάθεση της εκτέλεσής του από τον Δικαιούχο στον ανάδοχο που θα επιλεγεί, καθώς και την παρακολούθηση της εκτέλεσης κάθε σύμβασης.

Στην πρόσφατη ενημέρωση του ΤΑΙΠΕΔ προς εκπροσώπους του Τύπου, σημειώθηκε, για το εν λόγω έργο, ότι οριστικοποιείται η μελέτη για τη χάραξη η οποία έχει συμφωνηθεί με τους εμπλεκόμενους φορείς (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Περιφέρεια Αττικής και Δήμοι), ενώ έχει κατατεθεί τεχνικό δελτίο στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) και αναμένεται έγκριση.

Πηγή: https://www.insider.gr/epiheiriseis/236893/athinaiki-ribiera-prasino-fos-ston-astiko-peripato-podilatodromo-o-rolos-taiped